Pay and Jump för medlemmar i ridhus Glas

Ridhuset blir upptaget under större delen av denna dag för Pay and Jump och för Öppen bana.