Elev på ridskolan

Undervisningsformer

Ridskolans undervisning sker både genom praktisk- och teoretisk ridundervisning enligt Svenska Ridsportförbundets riktlinjer. Vid behov erbjuds även undervisning på engelska. För elever med någon form av funktionsnedsättning, fysisk såväl som psykisk, sker undervisningen på en individanpassad nivå antingen enskilt eller i grupp om 2-5 elever.

Elev kan få möjlighet att tävla med ridskolans hästar/ponnyer om:

- Man är engagerad som ledaraspirant, stallvärdinna eller skötare.

- Ryttaren, eller målsman om man inte fyllt 13 år, ska ha ett grönt kort för att få tävla. Dessa kurser anordnar vi en gång per termin.

- Vi är en stor tävlingsklubb och anordnar flera och stora tävlingar och då vi också är en ideell förening förutsätter detta att alla hjälper till. Som tävlingsryttare ska man också vara behjälplig på de tävlingar som anordnas på klubben. Detta är ofta det kriteriet som avgör vilka som får lov att åka ut och tävla på våra lektionshästar. Man kan även hjälpa till med andra aktiviteter på klubben såsom ridläger, hästkunskap, skötsel och fodring av hästar m.m.

- Rekommenderad yngsta ålder är 12 år.

- När man uppfyllt ovanstående kriterier och pratat med sin ridlärare kommer ni tillsammans att välja ut en lämplig häst.

Ridning och teori

Man anmäler sig terminsvis. En lektion är 60 minuter varav 45 minuter är ridning. Det är exempelvis upprop 16.00. Innan dess ska man ha borstat sin häst och därefter sadlar och tränsar man hästarna för att sedan rida 16.15 till 17.00. Ridningen kan bli litet kortare de första terminerna då det tar längre tid för eleverna att göra i ordning hästarna i stallet.

Vi tycker dock det är viktigt att man redan från början försöker skaffa sig en bra kontakt med hästarna och lär sig att hantera och sköta dem även i stallet. Detta gör att man blir säkrare när man rider. Ridläraren fördelar hästar i gruppen enligt hästlista.

Vid minst två tillfällen per termin ersätts ordinarie ridlektion med teoretisk undervisning. Nybörjargrupper har teori var fjärde gång.

Ridskolan erbjuder skolhästar till varje ridpass. För elever med egen häst finns möjligheten att ta med den i undervisningen förutsatt att hästen har en tillräcklig utbildningsnivå och fungerar i gruppen. Hästen ska vara vaccinerad enligt TR, hästen pass ska alltid finns med då kontroller förekommer på anläggningen. Avstämning görs med respektive instruktör.

Prova på-ridning anordnas av ungdomssektionen vid särskilda tillfällen. Vid intresse maila us@halmstadsfaltrittklubb.se Vid prova på-ridning sker den på egen risk och egen försäkring gäller.

Ridundervisningen sker i ridhus, utomhus och även under uteritt.

Söndagar är stallet stängt från ordinarie lektioner och elever. Detta är hästarnas vilodag.

Ridelev

Att vara elev på ridskolan kräver ett medlemskap i Halmstads Fältrittklubb. Eleven ska känna till föreningens regler, policy och riktlinjer och uppträda därefter. Eleven ska vara på plats ca 20 minuter före utsatt lektionsstart. Om hästen inte deltar på föregående lektion sköter eleven rengöring och ryktning samt sadlar och tränsar hästen. Även efter lektionen sköter eleven om ”sin” häst. Om hästen inte går lektionen efter så ansvarar eleven för att noga borsta av hästen, ta av benskydd samt lämna hästens utrustning på avsedd plats. Var noga med att hänga upp sadel och träns på rätt sätt. Viktigt att eleven är noga med att ta ut grimma och grimskaft från boxen efteråt.

Återbud lämnas senast kl 13.00 samma dag. Vi har inga igenridningar. Vill man inte ha kvar sin plats till nästa termin säger man själv upp den 15 juni till höstterminen och 1 december till vårterminen annars är man med automatik kvar på sin ordinarie ridtid och blir bunden att betala för hela terminen. Vid avhopp under terminens gång gäller betalning för hela terminen. Ni måste ha en bekräftelse från ridskolan för att uppsägningen ska vara giltig.

Varje elev ansvarar för att ha rätt utrustning på sig själv och hästen, hjälm och säkerhetsväst finns att låna av klubben. Dessa ska passa ryttaren väl och för elever under 18 år gäller krav på användande av säkerhetsväst vid all ridning. Ridning utan hjälm är absolut förbjudet.

När du är i stallet och hanterar hästen eller rider, så är det inte tillåtet att använda mobilen.
Vid all ridundervisning gäller att skor med klack måste användas. Detta för att undvika att foten åker igenom stigbygeln. Sporrar och spö används endast vid ridning och i samråd med instruktör och bör tas av vid hantering av häst från marken. Handskar bör användas vid ridning, longering, tömkörning och lastning.
Långa halsdukar, tjocka jackor samt tröjor med huva bör undvikas och sommartid bör långärmad skjorta/tröja användas. Smycken och piercing bör inte användas vid ridning då dessa kan utgöra en olycksrisk. Långt hår skall vara uppsatt vid ridning och hästhantering.

Tävlingsridning för ridskolans elever

För deltagare i specialgrupp ges även möjlighet att starta vid de lokala tävlingar som arrangeras av Halmstads Fältrittklubb. Möjlighet finns även att starta på lokala tävlingar arrangerade av klubbar i närområdet. Instruktör godkänner kompetens för tävling. Ideell arbetsinsats på minst 16 timmar per år är en förutsättning.

Sammanfattning

Det är vår ambition att inspirera våra elever att utvecklas både i sin personliga färdighet i ridning, i allmän hästkunskap och hantering av häst samt att erbjuda en undervisning med kvalité oavsett elevens ambitionsnivå och tidigare erfarenheter.